18.2.10

Genomgår just nu en kris och vill inte ha kontakt med omvärlden.

Inga kommentarer: